Tazefikir, 2006 yılından bu yana ulusal ve uluslararası pek çok markaya 360 derece hizmet veren kreatif reklam ajansıdır.

%100 bağımsız, ödüllü ve taze fikirli bir marka ve algı takımıdır.

Tazefikir, Türkiye’nin en büyük 25 reklam ajansı arasında yer almaktadır.

Dijital ajansı Teknofikir ile birlikte markaları için katma değer yaratan, sonuç odaklı işlere imza atar.

Yaratıcı ve etkin kampanyalarıyla 3 yılda 4 kez Yılın Ajansı seçilmiştir.

Sağlık iletişimindeki iddialı ve özgün duruşumuzun yanı sıra, enerji, endüstri, eğitim, kozmetik, inşaat, finans, sigorta, akaryakıt, teknoloji, FMCG, kırtasiye, perakende, lojistik gibi kategorilerde alanının en iyisi ya da en iyisi olmaya aday markalarına ve marka sahiplerine hizmet veriyoruz.

Aynı zamanda çeşitli dernekler ve toplum yararına gerçekleştirilen projeler için gönüllü iletişim desteği sağlıyoruz.

Bize göre, markalar da tıpkı insanlar gibi. Piyangoyu kazanmaları şans, iyi bir kariyer sahibi olmaları tutarlılık gerektiriyor. Bunun için markalarımıza gerçek ihtiyaçlarına hizmet edecek sürdürülebilir iletişim fikirleri bulup, bu fikirleri yaratıcı ve etkin uygulamalarla hayata geçirmek için çalışıyoruz.
Tazefikir’in markalarına ortalama 5 yıl hizmet verebilmesinin arkasında bu hassasiyetler vardır.

Scotch Brite Üç Katmanlı Sünger Televizyon Reklam Filmi
MS’li Olmak
Opmar Optik Mercedes Promosyon Televizyon Reklam Filmi
Yol Arkadaşımsın Kampanya Filmi
Eczacıbaşı Revivogen Saç Bakım Losyonu Televizyon Reklam Filmi
Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kamu Spotu
You Derm – Radyo Spotu
Siemens Isı Pay Ölçer – Radyo Spotu
Ünal Peynircilik – Radyo Spotu

Yenilikçi fikirlerimizle ilklere imza atıp fark yaratan kampanyalar hazırlıyoruz. Kurulduğumuz günden beri insana, bilgiye, teknolojik altyapımıza ve iş yapış modellerimize yatırım gerçekleştiriyoruz. Her zaman daha iyisi olduğuna inanıyor ve bunu arıyoruz.

Hizmet verdiğimiz markaları emanet bırakılan komşu çocuğu gibi özenle koruyoruz. Reklam verenlerimizle birlikte hareket ediyor, birlikte ilerliyoruz.

Yaratıcı sektörlerin hepsinde olduğu gibi bizler de yaptığımız ve başarılı iş sonuçlarına ulaşan çalışmalarımızın meslektaşlarımız ve sektörümüz tarafından ödüllendirilmesinden gurur duyuyoruz.
Yaratıcılık yarışmalarına daha fazla ilgi göstermemizin ve aldığımız 80'in üzerindeki ödülün arkasında da bu gururumuzun yer aldığını paylaşmak isteriz.

Markalarımız


Marka İsim, Logo type ve Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Marka Konumlandırma ve 360 İmaj Kampanyası Çalışmaları
Ürün Konumlandırma ve 360 Satış Kampanyası Çalışmaları
Sağlık İletişimi ve Farkındalık Kampanyaları
Toplum Bilgilendirme Kampanyaları
Gerilla Projeler
Shopper Marketing Çalışmaları ve Satış Kampanyaları
İç İletişim Çalışmaları
Radyo Reklam Kampanyaları
Sağlık Profesyonellerine Özel Projeler
Yaratıcı Eczane Aktiviteleri
Marka ve Kampanya Web Sitesi Tasarım ve Yazılımı
Blog Tasarım, Yazılım ve Yönetimi
Sosyal Medya Stratejisi ve Yönetimi
Mobil Uygulama Tasarım ve Yazılımları
Film Prodüksiyon, Post Prodüksiyon
2D/3D Animasyon Çalışmaları
Dijital Etkinlikler
Online Kampanya Konsept Çalışmaları ve Yönetimi


Tazefikir olarak ne kadar zengin olduğunuzla ilgilenmiyoruz. Eski aşklarınızı kıskanmıyor ya da eleştirmiyoruz. Markanızın bizi ne kadar heyecanlandırdığına bakıyoruz. Yeter ki hedefinizle kaynağınız örtüşsün ve gerçekçi olsun.
Gerisini güvenle ve sevgiyle birlikte halledebileceğimizi düşünüyoruz.

Tazefikir’in fark yaratacak benzersiz fikirleri mutlaka sizin markanız için de vardır.
Bunların neler olduğunu merak ediyorsanız; tanisma@tazefikir.com

Görmezden Gelmeyelim Final Aktivite Filmi
Sarıl Dünyaya Filmi
Ekici Goes to Tansu
MS'li Olmak
Astım Belirtileri

Tazefikir’de mutlu, donanımlı ve takım ruhuna yatkın insanların başarılı işler yapabileceğine inanılıyor. Ancak markalarımıza karşı çok büyük sorumluluklarımız var. Ve bu sorumlulukları yerine getirebilmek için de her Tazefikirli özveriyle çalışır. Yeteneğine ve azmine güveniyorsan; cv@tazefikir.com

Morbasan Sokak Koza İş Merkezi B Blok Kat: 5 34349 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul Turkey

T: +90 212 347 19 09 F: +90 212 347 21 11 bilgi@tazefikir.com


Marka Sahiplerine Özel
tanisma@tazefikir.com

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Taze Fikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimiz nezdinde işlenen tüm kişisel veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından müşterilerine hizmet sunumu için gerekli ticari faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynakları yönetiminin sağlanması, gerçek kişi ve tüzel kişilerin haklarının temini ve Şirket nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Şirket faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamındaki kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Veriler, Şirket faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak danışmanlarımıza, müşterilerimize, grup şirketlerimize, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz nezdinde kişisel verisi işlenen tüm kişilerin Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Şirketimiz talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

X